Areola Mikropigmentasyonu

Areola Mikropigmantasyonu

Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen maling tümör olup, kadınlarda görülen tüm kanserlerin yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Avrupa’da yılda 180.000, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yılda 184.000 yeni olgu saptanmaktadır. Meme kanseri sıklığı dünya üzerinde ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

Bu uygulamanın avantajı, kadının ikinci kez ameliyat olmaktan kurtulması ve en önemlisi de kaybedilen memenin hemen yerine konması sonucu, kadının psikolojik darbeye daha az maruz kalmasıdır.

Günümüzde ilerleyen teşhis yöntemleri sayesinde artık bu kanser türünü çok erken dönemde yakalamak ve tedavi etmek mümkündür. Ancak yine de meme kanseri, kadının hayatı boyunca yaşayabilecek en büyük travmalardan biridir. Çünkü meme kadınlık simgesi olduğu için bu organın alınması, çoğu kadının psikolojisinde derin yaralar açmaktadır. Kimileri kendini kadın olarak eksik, kimileri çirkin, kimileri ise hayat boyunca hastalıklı olarak hissedebilir.

Gögüs Ucu Medikal Pigmentasyon

Meme cerrahisi sonrası meme başı çizimi kullanılan cihazlarla, ayarlanabilir bir iğne ile, antiallerjik – doğal pigmentlerin istenilen cilt derinliğine yerleştirilmesi şeklinde yapılıyor ve başlıca uygulama alanlarından biri de meme kanser cerrahisi sonrası meme başı ve koyu renkli çevresi yani ‘areola’ çizimidir. Meme başı ve çevresi yapımı, mastektomi adıyla bilinen memenin alınması sonrasında, memenin tekrardan yapılmasının gerçekleştirildiği tedavi yolculuğunun son durağıdır. Meme başı ve çevresinin yapımı her ne kadar son basamak işlem olsa da estetik gözle memeyi ‘meme’ gibi gösteren dokunuştur.