Bazal Tabaka

Bazal Tabaka

(Stratum Bazalenin), hücre mitozunun (yenilenme) meydana geldiği yerdedir.
Yeni hücreler, enzimatik aktivite ile oluşturulur. Bu yeni hücreler, önceden oluşmuş hücreleri Epidermis içinde yukarı hareket etmeleri için zorlar. Hücreler Stratum Corneum’a ya da Keratinli Tabaka’ya doğru hareket ettiğinde düz görünürler ve içlerindeki değerli içerikten kurtulmuş olurlar. Bir hücrenin yaşamındaki son basamağı, hücrenin cilt yüzeyi üzerinde pul pul döküldüğü zamandır. Bu, her 3 haftada bir gerçekleşir.

Özel Epidermal Hücreler

Melanosit (kahverengi pigment) Melanin üretir.
Langerhans hücreler, cildin bağışıklık sisteminin ön savunmasıdır.
Merkel Hücreleri algılayıcılardır ve önemli bilgileri aktarırlar.