Lipozomlar

Lipozomlar

Lipozomlar, çift katlı zarları iki kat fosfolipitten oluşan küçük içleri boş keselerdir. Fosfolipitler vücutta hücre zarlarını oluşturdukları için doğal olarak bulunurlar ve hücrenin içeriğinin bir parçasını oluştururlar. Ayrıca, fosfolipitler hücrelerin arasında bulunan hücrelerarası maddede de bulunurlar. Bunlar, yuvarlak biçimde olan suda ve yağda çözünen parçalardan oluşurlar. Aslında bir lipozom insan hücresine çok benzer. Doğal fosfolipitler soyadan üretilir. Fosfolipitlerin yağlı kuyrukları birbirileriyle bağlantılıdır ve dışarıda suda çözünen, içerde de yağda çözünen çift katlı bir zar oluştururlar. Sonuç olarak Lipozomlar, suda çözünen maddelerden olan C vitamini ile ne yazık ki kimyasal koruyucuları, E vitamini gibi yağda çözünen bileşenleri ve (yine ne yazık ki) koku maddelerini hücrelere emebilir, orada depolayabilir ve hücrelere taşıyabilir.

Elbette bu mükemmel taşıma sistemi, cilde yalnızca sağlıklı bileşenleri taşırsa oldukça değerli ve çok etkili olur. Durum böyle olmadığında problemler ortaya çıkar. Lipozomlar tarafından cilde taşınan alerjik maddeler bağışıklık sisteminin otomatik savunma sistemini tetikleyebilir. Bu durum kaşıntı veya alerjilerle sonuçlanabilir ve bazı durumlarda kanser oluşumuna katkıda bulunabilir.

Lipozomlarla güvenli bir şekilde çalışmayı sağlayabilmek için, Lipozom uygulamasını yapacak güzellik uzmanının, sorumluluk duygusuna ve cildin fizyolojisi hakkında mükemmel bir bilgi birikimine sahip olması gerekir. Lipozomlar cildin derinliklerine girdiği için yalnızca kokusu, kimyasal koruyucuları, kimyasal güneş kremleri ve renklendiricileri bulunmayan kozmetik ürünlerin kullanıldığından emin olunması gerekir.
Önceden de belirtildiği gibi, lipozom zarlarını oluşturan fosfolipitler, hücre zarının temel unsurlarıyla aynı unsurlardan oluşur. Bunu sonucunda Lipozomlar yalnızca cilde değerli bileşenleri taşımak için değil, hasarlı hücre zarlarının onarımı için veya hücrelerarası maddenin içinde de kullanılabilir.

Seramidler de (doğal olarak) hücrelerarası maddenin çok önemli bir parçasıdır. Bu nedenle hücrelerarası madde ile cildin yüzey tabakaları Seramidlerle desteklenebilir ve güçlendirilebilir.
Bugünlerde hem Lipozomlar hem de Seramidler, ciddi cilt bakımında çok önemli unsurlardandır. Fosfolipitlerin yapılarının hücre zarı, hücre içi içerikler ve hücrelerarası madde ile aynı olmasından dolayı Lipozomlar ve Seramidlerin cilt ile güçlü bir uyumu vardır.
Şüphesiz ki, cilde uyumlu veya cildin bileşenleriyle aynı bileşenlerin kullanılmasıyla, ciltte kaşınmalar ve alerjilerin oluşma ihtimali azalır. Çok katmanlı Lipozomlar, tek katmanlı Lipozomlardan çok daha etkilidir çünkü bunlar tam olarak cildin temel katmanını işleyebilirler. Cildin daha da derin kısımlarına ulaşabilen bir tedaviyi sağlamak için bir şekilde biri ötekinden daha küçük olan birkaç Lipozomun birbirlerinin içinde olması ( Rus Matruşka bebeği gibi) çok katlı olmaları anlamına geliyor.

Çok katmanlı Lipozomlar kullanılmadan daha etkili yoğun bir cilt tedavisi yapılamaz.