Subkutan Doku

Subkutan Doku

Yağ ve bağ dokusunda oluşan bir tabakadır ve büyük kan damarları ile sinirlerin merkezidir.

Soğuğa karşı savunma (yağ yapısı).
Vücut ve cilt sıcaklığını düzenler.
Mekanik hasarlara karşı savunma (yağ yapısı).
Hücreler için enerji temini (yağ yapısı & proteinler & Trigliseridler).